معنی و ترجمه کلمه ساوسنگ به انگلیسی ساوسنگ یعنی چه

ساوسنگ

novaculite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها