معنی و ترجمه کلمه ساکت شدن به انگلیسی ساکت شدن یعنی چه

ساکت شدن

lull
pipe down
stanch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها