معنی و ترجمه کلمه ساکت به انگلیسی ساکت یعنی چه

ساکت

acquiescent
calm
dormant
hush
imperturbable
lown
serene
sh
shush
silent
soundless
still
tace
tacet
whist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها