معنی و ترجمه کلمه ساکنین نقاط متقاطر در روى زمین به انگلیسی ساکنین نقاط متقاطر در روى زمین یعنی چه

ساکنین نقاط متقاطر در روى زمین

antipodes

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها