معنی و ترجمه کلمه ساکن بود به انگلیسی ساکن بود یعنی چه

ساکن بود

dwelt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها