معنی و ترجمه کلمه ساکن خارج شهر به انگلیسی ساکن خارج شهر یعنی چه

ساکن خارج شهر

exurbanite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها