معنی و ترجمه کلمه ساکن ده شدن به انگلیسی ساکن ده شدن یعنی چه

ساکن ده شدن

rusticate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها