معنی و ترجمه کلمه ساکن دورترین نقطه شمالى زمین به انگلیسی ساکن دورترین نقطه شمالى زمین یعنی چه

ساکن دورترین نقطه شمالى زمین

hyperborean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها