معنی و ترجمه کلمه ساکن زیرزمین به انگلیسی ساکن زیرزمین یعنی چه

ساکن زیرزمین

chthonian
chthonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها