معنی و ترجمه کلمه ساکن شهر استاگیرا در مقدونیه به انگلیسی ساکن شهر استاگیرا در مقدونیه یعنی چه

ساکن شهر استاگیرا در مقدونیه

stagirite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها