معنی و ترجمه کلمه ساکن محلات کثیف به انگلیسی ساکن محلات کثیف یعنی چه

ساکن محلات کثیف

slummer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها