معنی و ترجمه کلمه ساکن نواحى پست به انگلیسی ساکن نواحى پست یعنی چه

ساکن نواحى پست

low lander

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها