معنی و ترجمه کلمه ساکن کردن به انگلیسی ساکن کردن یعنی چه

ساکن کردن

denizen
settle
staticize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها