معنی و ترجمه کلمه ساکن کنت نشین به انگلیسی ساکن کنت نشین یعنی چه

ساکن کنت نشین

palatinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها