معنی و ترجمه کلمه سایبان گذاشتن به انگلیسی سایبان گذاشتن یعنی چه

سایبان گذاشتن

canopy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها