معنی و ترجمه کلمه سایبان یا آسمانه بالاى تخت پادشاه به انگلیسی سایبان یا آسمانه بالاى تخت پادشاه یعنی چه

سایبان یا آسمانه بالاى تخت پادشاه

dais

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها