معنی و ترجمه کلمه سایبان یا چادر جلو مغازه به انگلیسی سایبان یا چادر جلو مغازه یعنی چه

سایبان یا چادر جلو مغازه

stanchion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها