معنی و ترجمه کلمه سایش دهنده به انگلیسی سایش دهنده یعنی چه

سایش دهنده

erosive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها