معنی و ترجمه کلمه سایش دهنده به انگلیسی سایش دهنده یعنی چه

سایش دهنده

erosive

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها