معنی و ترجمه کلمه سایه افکندن ابر به انگلیسی سایه افکندن ابر یعنی چه

سایه افکندن ابر

overcast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها