معنی و ترجمه کلمه سایه افکنى به انگلیسی سایه افکنى یعنی چه

سایه افکنى

adumbration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها