معنی و ترجمه کلمه سایه زنى به انگلیسی سایه زنى یعنی چه

سایه زنى

hachure
hatching

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها