معنی و ترجمه کلمه ساییدن به انگلیسی ساییدن یعنی چه

ساییدن

eaten
rub out

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها