معنی و ترجمه کلمه سبب اختلاف شدن به انگلیسی سبب اختلاف شدن یعنی چه

سبب اختلاف شدن

dissimilate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها