معنی و ترجمه کلمه سبب بیزارى شدن به انگلیسی سبب بیزارى شدن یعنی چه

سبب بیزارى شدن

loathe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها