معنی و ترجمه کلمه سبب شدن به انگلیسی سبب شدن یعنی چه

سبب شدن

cause


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها