معنی و ترجمه کلمه سبب عمده به انگلیسی سبب عمده یعنی چه

سبب عمده

mainspring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها