معنی و ترجمه کلمه سبب فراموشى شدن به انگلیسی سبب فراموشى شدن یعنی چه

سبب فراموشى شدن

unteach

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها