معنی و ترجمه کلمه سبب مباهات به انگلیسی سبب مباهات یعنی چه

سبب مباهات

pride

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها