معنی و ترجمه کلمه سبب وجود شدن به انگلیسی سبب وجود شدن یعنی چه

سبب وجود شدن

beget

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها