معنی و ترجمه کلمه سبد ماهى گیرى به انگلیسی سبد ماهى گیرى یعنی چه

سبد ماهى گیرى

creel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها