معنی و ترجمه کلمه سبد کاغذ باطله به انگلیسی سبد کاغذ باطله یعنی چه

سبد کاغذ باطله

wastebasket

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها