معنی و ترجمه کلمه سبد به انگلیسی سبد یعنی چه

سبد

basket
basketry
kist
ped
punnet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها