معنی و ترجمه کلمه سبزى فروشى به انگلیسی سبزى فروشى یعنی چه

سبزى فروشى

greengrocery
olericulture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها