معنی و ترجمه کلمه سبزى هاى معطر خوراکى به انگلیسی سبزى هاى معطر خوراکى یعنی چه

سبزى هاى معطر خوراکى

potherb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها