معنی و ترجمه کلمه سبزیکارى به انگلیسی سبزیکارى یعنی چه

سبزیکارى

olericulture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها