معنی و ترجمه کلمه سبز شدن به انگلیسی سبز شدن یعنی چه

سبز شدن

germinate
germination
green
grow
sprout

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها