معنی و ترجمه کلمه سبز شونده به انگلیسی سبز شونده یعنی چه

سبز شونده

germinant
virescent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها