معنی و ترجمه کلمه سبز مانند به انگلیسی سبز مانند یعنی چه

سبز مانند

viridescent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها