معنی و ترجمه کلمه سبقت جستن بر به انگلیسی سبقت جستن بر یعنی چه

سبقت جستن بر

anticipate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها