معنی و ترجمه کلمه سبقت جستن به انگلیسی سبقت جستن یعنی چه

سبقت جستن

outguess
transcend

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها