معنی و ترجمه کلمه سبوس گیرى کردن به انگلیسی سبوس گیرى کردن یعنی چه

سبوس گیرى کردن

shell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها