معنی و ترجمه کلمه سبک رفتن به انگلیسی سبک رفتن یعنی چه

سبک رفتن

scud
trip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها