معنی و ترجمه کلمه سبک روحى به انگلیسی سبک روحى یعنی چه

سبک روحى

gaiety
verve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها