معنی و ترجمه کلمه سبک معمارى به انگلیسی سبک معمارى یعنی چه

سبک معمارى

architecture
ordonnance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها