معنی و ترجمه کلمه سبک نشدنى به انگلیسی سبک نشدنى یعنی چه

سبک نشدنى

immitigable
incommutable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها