معنی و ترجمه کلمه سبک نگارش مبهم به انگلیسی سبک نگارش مبهم یعنی چه

سبک نگارش مبهم

obscurantism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها