معنی و ترجمه کلمه سبک به انگلیسی سبک یعنی چه

سبک

buoyant
fashion
flyaway
frivolous
gossamer
levigate
levity
light
light minded
lightsome
mode
order
phraseology
portable
soft
structure
style
thin
trepan
volatile
way

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها