معنی و ترجمه کلمه سبیل و موى اطراف دهان حیوان به انگلیسی سبیل و موى اطراف دهان حیوان یعنی چه

سبیل و موى اطراف دهان حیوان

vibrissa

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها