معنی و ترجمه کلمه سبیل چخماقى به انگلیسی سبیل چخماقى یعنی چه

سبیل چخماقى

side whiskers

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها