معنی و ترجمه کلمه ستاره اول دو پیکر به انگلیسی ستاره اول دو پیکر یعنی چه

ستاره اول دو پیکر

caster
castor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها